NemLog-in/Tilslutning

Velkommen til NemLog-in's tilslutningssystem

Denne startside anvendes første gang din organisation skal tilsluttes NemLog-in løsningen. Tilslutningsforløbet er forskelligt afhængigt af, hvilke rolle din organisation har i NemLog-in, og du skal vælge mellem de tre roller

Se nærmere vejledning, når du har valgt:

  • Vælg it-systemudbyder, hvis du er en myndighed, som skal udbyde en digital selvbetjeningsløsning
  • Vælg it-leverandør, hvis du er en privat it-virksomhed, der udvikler selvbetjeningsløsninger for offentlige myndigheder
  • Vælg brugerorganisation hvis dine medarbejdere skal have adgang til at benytte offentlige selvbetjeningsløsninger - eksempelvis indberetninger på Virk.dk.


Klik på én af de tre faneblade i toppen for at starte tilslutningsprocessen for din organisation.